18:42:26 - چهارشنبه 15 آوریل 2020
با فوت ۱۱۵ بیمار دیگر در ترکیه تعداد قربانیان ویروس چینی کرونا به ۱۵۲۰ نفر افزایش یافته است.
با فوت ۱۱۵ بیمار دیگر در ترکیه تعداد قربانیان ویروس چینی کرونا به ۱۵۲۰ نفر افزایش یافته است. فخرالدین کوجا وزیر بهداشت ترکیه گفت: تعداد مبتلایان به ویروس چینی ۶۹۳۹۲ نفر رسیده است که از این تعداد ۱۵۲۰ نفر جان خود را از دست داده است!

با فوت ۱۱۵ بیمار دیگر در ترکیه تعداد قربانیان ویروس چینی کرونا به ۱۵۲۰ نفر افزایش یافته است.

فخرالدین کوجا وزیر بهداشت ترکیه گفت:
تعداد مبتلایان به ویروس چینی ۶۹۳۹۲ نفر رسیده است که از این تعداد ۱۵۲۰ نفر جان خود را از دست داده است!

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH