7:48:22 - پنج‌شنبه 23 آوریل 2020
آمار حکومتی ویروس کرونا در استان آذربایجان غربی
آمار حکومتی ویروس کرونا در استان آذربایجان غربی ▪️ تعداد مبتلایان: ۲۱۰۶ نفر ▪️ تعداد فوتی: ۱۵۳ نفر

آمار حکومتی ویروس کرونا در استان آذربایجان غربی

▪️ تعداد مبتلایان: ۲۱۰۶ نفر
▪️ تعداد فوتی: ۱۵۳ نفر

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH