7:49:42 - پنج‌شنبه 23 آوریل 2020
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به نقل از منابع اطلاعاتی رسمی آمریکا گزارش داد؛ هیچگونه ماهواره جدیدی را در مدار زمین شناسایی نشده است و ماهواره‌ای که ایران پرتاپ کرده، شکست خورده است.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به نقل از منابع اطلاعاتی رسمی آمریکا گزارش داد؛ هیچگونه ماهواره جدیدی را در مدار زمین شناسایی نشده است و ماهواره‌ای که ایران پرتاپ کرده، شکست خورده است. همچنین بخش پروژه‌های خدمات ماهواره‌ای ناسا (SSPD) نیز قرار گرفتن ماهواره‌ای جدید در مدار زمین طی ۷۲ ساعت گذشته را رد کرده است. […]

شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به نقل از منابع اطلاعاتی رسمی آمریکا گزارش داد؛ هیچگونه ماهواره جدیدی را در مدار زمین شناسایی نشده است و ماهواره‌ای که ایران پرتاپ کرده، شکست خورده است.

همچنین بخش پروژه‌های خدمات ماهواره‌ای ناسا (SSPD) نیز قرار گرفتن ماهواره‌ای جدید در مدار زمین طی ۷۲ ساعت گذشته را رد کرده است.

🔹 روز گذشته نیز ویدئویی از پیدا شدن قطعات موشک در بیابانهای سیستان و بلوچستان توسط اهالی منطقه، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH