7:50:35 - پنج‌شنبه 23 آوریل 2020
مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ایران با پرتاب ماهواره «نور» به فضا، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرد.
مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ایران با پرتاب ماهواره «نور» به فضا، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرد. دولت آمریکا قصد دارد این پرونده را به شورای امنیت ارجاع دهد.

مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

ایران با پرتاب ماهواره «نور» به فضا، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرد. دولت آمریکا قصد دارد این پرونده را به شورای امنیت ارجاع دهد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH