7:52:12 - پنج‌شنبه 23 آوریل 2020
شورای امنیت ملی آمریکا (NSC):ایران در حال هدر دادن پول و منابع است.
شورای امنیت ملی آمریکا (NSC): در حالی که ایرانیان از کووید-۱۹ رنج می‌کشند و جان خود را از دست می‌دهند، ایران در حال هدر دادن پول و منابع است. هیچ کس نباید به ایران دلسوزی کند. ‎ایران اجازه ساخت موشک های بالستیک قاره پیما ندارد! دلیل تحریم‌ها هم همین است.

شورای امنیت ملی آمریکا (NSC): در حالی که ایرانیان از کووید-۱۹ رنج می‌کشند و جان خود را از دست می‌دهند، ایران در حال هدر دادن پول و منابع است.

هیچ کس نباید به ایران دلسوزی کند. ‎ایران اجازه ساخت موشک های بالستیک قاره پیما ندارد! دلیل تحریم‌ها هم همین است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH