7:53:57 - پنج‌شنبه 23 آوریل 2020
۲۳نیسان روز حاکمیت ملی و روز ملی کودک بر تمامی ملت‌های تورک در سراسر دنیا مبارک باد.
۲۳نیسان روز حاکمیت ملی و روز ملی کودک بر تمامی ملت‌های تورک در سراسر دنیا مبارک باد. در چنین روزی در سال ۱۹۲۰میلادی مجلس ملت کبیر ترکیه تاسیس شد که توسط آتاتورک در سال ۱۹۲۴میلادی روز حاکمیت ملی اعلام و بطور سراسری جشن گرفته شد. پنج سال بعد ۲۳نیسان در سال ۱۹۲۹میلادی آتاتورک، روز حاکمیت […]

۲۳نیسان روز حاکمیت ملی و روز ملی کودک بر تمامی ملت‌های تورک در سراسر دنیا مبارک باد.

در چنین روزی در سال ۱۹۲۰میلادی مجلس ملت کبیر ترکیه تاسیس شد که توسط آتاتورک در سال ۱۹۲۴میلادی روز حاکمیت ملی اعلام و بطور سراسری جشن گرفته شد. پنج سال بعد ۲۳نیسان در سال ۱۹۲۹میلادی آتاتورک، روز حاکمیت ملی را به عنوان ارمغان به کودکان هدیه داد و از آن سال، ۲۳نیسان به عنوان روز حاکمیت ملی و روز کودک در سراسر ترکیه جشن گرفته می‌شود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH