خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
20/04/27 20:41
شناسه خبر : 8283

برنامه ای با موضوع: بررسی تبعیض اقتصادی سیستماتیک در آذربایجان جنوبی

برنامه ای با موضوع: بررسی تبعیض اقتصادی سیستماتیک در آذربایجان جنوبی با حضور آقای صابر زمانی کارشناس مسائل اقتصادی ...

برنامه ای با موضوع: بررسی تبعیض اقتصادی سیستماتیک در آذربایجان جنوبی

با حضور آقای صابر زمانی کارشناس مسائل اقتصادی