11:04:21 - جمعه 1 مه 2020
بیانیه تشکیلات حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی(گاموح) به مناسبت روز جهانی کارگر
◽️از اینرو تنها راه سعادت جامعه کارگران و زحمت‌کشان آزربایجان بعنوان بخشی از جنبش حرکت ملی آزربایجان جنوبی، قرار گرفتن بعنوان بازوان توانمد ملت خود در مسیر شکست فاشیسم مرکزگرا و تجلی اداره ملیت‌ها و سعادت همه طبقات جامعه آزربایجان جنوبی است.

از اینرو تنها راه سعادت جامعه کارگران و زحمت‌کشان آزربایجان بعنوان بخشی از جنبش حرکت ملی آزربایجان جنوبی، قرار گرفتن بعنوان بازوان توانمد ملت خود در مسیر شکست فاشیسم مرکزگرا و تجلی اداره ملیت‌ها و سعادت همه طبقات جامعه آزربایجان جنوبی است.

بی‌شک این روز مهم برای کارگران دنیا و آزربایجان جنوبی از گذشته تا به امروز یادآور جایگاه مهم و ارزشمند این قشر از جامعه ملت تورک آزربایجان می‌باشد‌.
در جغرافیای ایران طی سنوات گذشته به بهانه مدافعه حقوق کارگران توسط برخی جریان‌های سیاسی مرکزگرا و یا نزدیک به حاکمیت طی دوران استبداد رژیم‌های پهلوی و جمهوری اسلامی نفس عدالت‌خواهی کارگران به دلیل نبود حاکمیت ملی منطبق با ارزش‌های دمکراتیک مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
فعالین جامعه کارگری در آزربایجان جنوبی به مانند سایر بخش‌های جامعه آزربایجان بخوبی واقف هستند که با تکیه بر تجربیات گذشته تنها استیلای حقوق خود از حاکمانی با ذهنیت شوونیستی و فاشیسم مرکز ایران تجلی اداره ملی ملت تورک آزربایجان جنوبی در قالب حق تعیین سرنوشت ملی می‌باشد.
از اینرو تنها راه سعادت جامعه کارگران و زحمت‌کشان آزربایجان بعنوان بخشی از جنبش حرکت ملی آزربایجان جنوبی، قرار گرفتن بعنوان بازوان توانمد ملت خود در مسیر شکست فاشیسم مرکزگرا و تجلی اداره ملیت‌ها و سعادت همه طبقات جامعه آزربایجان جنوبی است.
بعنوان تشکیلات حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی #گاموح، روز جهانی کار و کارگر را بر زحمت‌کشان و کارگران آذربایجان جنوبی تبریک می‌گوییم.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH