10:11:48 - یکشنبه 10 مه 2020
غارت درختان آذربایجان جنوبی
غارت و بریدن درختان آذربایجان جنوبی شهرداری نیر در استان اردبیل، اقدام به قطع قدیمی‌ترین درختان شهرستان نیر با قدمت صدساله در تنها پارک شهر کرده است. همچنین علایم موجود روی درختان نشان می‌دهد ۱۶ درخت تنومند دیگر نیز در نوبت قطع شدن هستند. همچنین، با اره بریده شدنِ قسمت‌هایی از تنه درختان جهت خشک […]

غارت و بریدن درختان آذربایجان جنوبی

شهرداری نیر در استان اردبیل، اقدام به قطع قدیمی‌ترین درختان شهرستان نیر با قدمت صدساله در تنها پارک شهر کرده است. همچنین علایم موجود روی درختان نشان می‌دهد ۱۶ درخت تنومند دیگر نیز در نوبت قطع شدن هستند.

همچنین، با اره بریده شدنِ قسمت‌هایی از تنه درختان جهت خشک شدن و توجیه ادامه قطع درختان در آینده نزدیک ابتکاری دیگر از
مسئولین استانی می‌باشد !

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH