7:57:25 - شنبه 16 مه 2020
ترکیه میان نیازمندان در جمهوری آذربایجان شمالی مواد غذایی توزیع کرد.
آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه میان خانواده‌های نیازمند در جمهوری آذربایجان شمالی مواد غذایی توزیع کرد. تئومان تریاکی، مدیر هماهنگ کننده آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در باکو به خبرنگاران گفت که این سازمان به مناسبت ماه رمضان میان ۲۵۰۰ خانواده نیازمند در جمهوری آذربایجان شمالی مواد غذایی توزیع کرده است. بسته‌های اهدایی با هماهنگی […]

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه میان خانواده‌های نیازمند در جمهوری آذربایجان شمالی مواد غذایی توزیع کرد.

تئومان تریاکی، مدیر هماهنگ کننده آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در باکو به خبرنگاران گفت که این سازمان به مناسبت ماه رمضان میان ۲۵۰۰ خانواده نیازمند در جمهوری آذربایجان شمالی مواد غذایی توزیع کرده است.

بسته‌های اهدایی با هماهنگی چندین سازمان و سرکنسولگری ترکیه در شهر گنجه میان خانواده‌های مهاجر، شهید و ترک‌های آهیسکا در ۳۰ منطقه مختلف آذربایجان شمالی توزیع شده است.

تریاکی همچنین با بیان اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال در آذربایجان سفره های افطاری برگزار نخواهند داد، گفت که در بسته‌های مواد غذایی در مجموع میان ۴۵۰۰ خانواده توزیع خواهند شد/ آنادولو

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH