7:44:24 - دوشنبه 25 مه 2020
اضافه شدن نام ۳۳ شرکت و نهاد چینی به «فهرست سیاه اقتصادی»!
اضافه شدن نام ۳۳ شرکت و نهاد چینی به «فهرست سیاه اقتصادی»! وزارت بازرگانی آمریکا روز جمعه دوم خرداد اعلام کرد: ۳۳ شرکت چینی و چند نهاد دیگر را به «فهرست سیاه اقتصادی» اضافه کرده است. دلیل این اقدام نقض حقوق بشر نسبت به ترک‌های اویغور و مردم چین و ملاحظات امنیت ملی آمریکا به […]

اضافه شدن نام ۳۳ شرکت و نهاد چینی به «فهرست سیاه اقتصادی»!

وزارت بازرگانی آمریکا روز جمعه دوم خرداد اعلام کرد: ۳۳ شرکت چینی و چند نهاد دیگر را به «فهرست سیاه اقتصادی» اضافه کرده است.

دلیل این اقدام نقض حقوق بشر نسبت به ترک‌های اویغور و مردم چین و ملاحظات امنیت ملی آمریکا به دلیل دخالت آنها در فعالیت‌های مرتبط با تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی عنوان شده است.

افزودن نام این نهادها به فهرست سیاه، جدیدترین اقدام دولت پرزیدنت ترامپ علیه شرکت‌های مرتبط با خرید نظامی و نیز تنبیه پکن بابت برخوردش با مردم مسلمان و تُرک اویغور است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH