7:58:04 - دوشنبه 25 مه 2020
نصف جمعیت ایران حاشیه‌نشین؛ نزدیک ۸میلیون حاشیه‌نشین‌ها در اطراف گورستان‌ها زندگی می‌کنند!
محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش جغرافیای ایران:در سال 1397 یعنی 2018 میلادی حدود 19 میلیون نفر از ایرانیان در سه هزار منطقه حاشیه‌نشینی سکونت داشتند اما امروز بعد از دو سال همزمان با وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی در ایران، این جمعیت به 38 میلیون نفر رسیده که این خبر از وقوع نابرابری‌های اجتماعی و […]

محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش جغرافیای ایران:
در سال 1397 یعنی 2018 میلادی حدود 19 میلیون نفر از ایرانیان در سه هزار منطقه حاشیه‌نشینی سکونت داشتند اما امروز بعد از دو سال همزمان با وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی در ایران، این جمعیت به 38 میلیون نفر رسیده که این خبر از وقوع نابرابری‌های اجتماعی و تبعیض در داخل سیستم اقتصادی ایران می‌دهد. ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در اطراف گورستان‌ها زندگی می‌کنند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH