19:12:38 - دوشنبه 1 ژوئن 2020
بازخوانی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر قیام خرداد ۱۳۸۵ آذربایجان جنوبی
قسمت دوم؛ نقش جوانان در شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و حرکت ملی آذربایجان جنوبی 🔹 تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک آذربایجان»

قسمت دوم؛ نقش جوانان در شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و حرکت ملی آذربایجان جنوبی

🔹 تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک آذربایجان»

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH