خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
20/06/01 19:12
شناسه خبر : 8587

بازخوانی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر قیام خرداد ۱۳۸۵ آذربایجان جنوبی

قسمت دوم؛ نقش جوانان در شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و حرکت ملی آذربایجان جنوبی 🔹 تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک آذربایجان» ...

قسمت دوم؛ نقش جوانان در شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و حرکت ملی آذربایجان جنوبی

🔹 تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک آذربایجان»