18:04:47 - یکشنبه 7 ژوئن 2020
بازخوانی مولفه های تاثیر گذار بر قیام خرداد ۱۳۸۵آذربایجان جنوبی
🔹قسمت سوم نقش دانشجویان در قیام خرداد ۱۳۸۵🔹 تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک آذربایجان»

🔹قسمت سوم نقش دانشجویان در قیام خرداد ۱۳۸۵
🔹 تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک آذربایجان»

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH