خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
20/06/07 18:04
شناسه خبر : 8611

بازخوانی مولفه های تاثیر گذار بر قیام خرداد ۱۳۸۵آذربایجان جنوبی

🔹قسمت سوم نقش دانشجویان در قیام خرداد ۱۳۸۵🔹 تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک آذربایجان» ...

🔹قسمت سوم نقش دانشجویان در قیام خرداد ۱۳۸۵
🔹 تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک آذربایجان»