18:42:11 - پنج‌شنبه 25 ژوئن 2020
بازخوانی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر قیام خرداد ۱۳۸۵ آذربایجان جنوبی
🔹قسمت چهارم؛ حرکت ملی آذربایجان جنوبی بعد از قیام خرداد ۱۳۸۵🔹 تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک»

🔹قسمت چهارم؛ حرکت ملی آذربایجان جنوبی بعد از قیام خرداد ۱۳۸۵
🔹 تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک»

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH