18:43:51 - پنج‌شنبه 25 ژوئن 2020
بازخوانی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر قیام خرداد ۱۳۸۵ آذربایجان جنوبی
قسمت پنچم ؛تاثیر گذاری قیام خرداد ۸۵در معادلات سیاسی ایران و منطقه تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک»

قسمت پنچم ؛تاثیر گذاری قیام خرداد ۸۵در معادلات سیاسی ایران و منطقه

تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک»

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH