8:05:01 - شنبه 11 جولای 2020
مراجعت نامه حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی به سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری و محکوم نمودن حکم رژیم جمهوری اسلامی ایران علیه عباس لسانی
دبیر کل محترم سازمان ملل جناب آقای آنتونیو گوترشگزارشگر سازمان ملل متحد جناب آقای دکتر جاوید رحمانرییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خانم الیزابت تیچی- فیسلبرگر آنچه بعنوان اصول و حقوق برابری انسانی که نزد سازمان‌های بین‌ المللی می‌باشد و از جانب دولت ایران نیز پذیرفته شده است و آنچه حقوق انسانی و برابری […]

دبیر کل محترم سازمان ملل جناب آقای آنتونیو گوترش
گزارشگر سازمان ملل متحد جناب آقای دکتر جاوید رحمان
رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خانم الیزابت تیچی- فیسلبرگر

آنچه بعنوان اصول و حقوق برابری انسانی که نزد سازمان‌های بین‌ المللی می‌باشد و از جانب دولت ایران نیز پذیرفته شده است و آنچه حقوق انسانی و برابری در قانون اساسی کشور کثیر‌المله ایران می‌باشد سالیان متمادی است که در قبال اتنیک تورک آذربایجانی رعایت نمی‌شود و فعالین مدنی آذربایجان جنوبی در ایران در قبال خواست‌های ابتدایی و انسانی با خشونت – شکنجه – محرومیت از حقوق اجتماعی و احکام طولانی مدت زندان روبرو می‌شوند.
آقای عباس لسانی از جمله فعالین مدنی آذربایجانی است که بارها در قبال درخواست حقوق ابتدایی و انسانی از جانب حاکمیت جمهوری اسلامی دستگیر و زندانی شده است

آقای عباس لسانی که از تاریخ 25 دی ماه 1397 بعد از سخنرانی بر سر مزار استاد حسن دمیرچی موزیسین آذربایجانی به دادگاه تبریز احضار و بصورت غیر قانونی بازداشت شد و در حال حاضر در زندان مرکزی شهر اردبیل بسر می‌برد.

آقای محمد رضا فقیهی وکیل آقای عباس لسانی که پیش تر خود به دلیل قبول وکالت آقای لسانی بازداشت شده بود طی مورخ 14 تیر1399 پس از مراجعه به دیوان عالی کشور ایران – حکم نهایی آقای عباس لسانی را دریافت نمود – طی این حکم دیوان عالی کشور حکم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل را که محکومیت آقای لسانی را از 8 سال به 15 سال افزایش داده بود را عینا تائید کرده است.

افزایش سازمان یافته فشار بر فعالین سیاسی-فرهنگی آذربایجان جنوبی با صدور احکام طولانی مدت زندان از جانب دولت ایران شدت یافته و سانسور نقض حقوق بشر از جانب رسانه‌های فارس‌زبان خارج از ایران این روند را که ازجانب قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود را تشدید بخشیده است.

آقای لسانی در تمامی سخنرانی‌ها و یادداشت‌های خود از مبارزه مدنی در حدود قانون اساسی ایران عدول نکرده است و این حکم ناعادلانه خود بیانگر نقض اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول حقوق انسانی بین‌المللی از جانب جمهوری اسلامی ایران می باشد –لذا بعنوان حزب حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی گاموح که در راستای تحقق حقوق برابری ملت‌ها و از جمله ملت تورک آذربایجان جنوبی و توسعه دموکراسی در آذربایجان جنوبی و ایران تلاش می‌کند، این حکم ناعادلانه را که قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای آقای عباس لسانی صادر کرده است را محکوم می‌کنیم.
ازجنابعالی درخواست داریم جمهوری اسلامی ایران را به پیروی از اصولی که نزد شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین قانون اساسی خود پذیرفته است دعوت کنید. تشکیلات “گاموح” به عنوان صدای ترک‌های آذربایجان جنوبی در عرصه بین الملل، خواستار آزادی بی‌قید و شرط آقای عباس لسانی و سایر فعالان حقوق بشری که سرنوشتی مشترک با وی دارند را می‌باشد. ترکان آذربایجان جنوبی همواره به قدرت دیپلماسی و اصل صلح جهانی و گسترش حقوق بشر سازمان ملل اعتماد داشته و به حمایت از آن ادامه خواهد داد.

حرکتی بیداری ملی آذربایجان جنوبی

  • گاموح-۲۰۲۰

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH