خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
20/07/27 12:25
شناسه خبر : 8714

بار دیگر یک سرباز وظیفه در غرب آذربایجان، قربانی تروریسم شد

🔹ترور سرباز وظیفه توسط جریان های تروریستی هم پیمان رژیم ایران در غرب آذربایجان، سرباز وظیفه «افشین آشناور» که در راستای سیاست های نابخردانه رژیم ایران بدون گذاردن دوره های آموزش های کافی نظامی در خط مرزی مقابل جریانهای تروریستی کوردی هم پیمان رژیم ایران قرار میگیرد و قربانی هرو دو جبهه تروریستی میشود🔹 در […] ...

🔹ترور سرباز وظیفه توسط جریان های تروریستی هم پیمان رژیم ایران در غرب آذربایجان، سرباز وظیفه «افشین آشناور» که در راستای سیاست های نابخردانه رژیم ایران بدون گذاردن دوره های آموزش های کافی نظامی در خط مرزی مقابل جریانهای تروریستی کوردی هم پیمان رژیم ایران قرار میگیرد و قربانی هرو دو جبهه تروریستی میشود
🔹 در ادامه علی جوانمردی بعنوان بازوی پروگاندای و تطهیر کننده برخی جریان های تروریستی کوردی کشته شدن سرباز وظیفه توسط تروریست ها را تحریف و در ادامه تلاش برای پاکسازی این عمل ترور سرباز وظیفه از دامن جریانهای تروریستی کورد دست به خلق داستان های مضحک زد.
🔹ترور سرباز وظیفه افشین آشناور اهل گیلان بدست جریانهای تروریسم کوردی خود بیانگر همسویی این جریانهای تروریستی با رژیم ایران علیه ملت های منطقه می باشد.