12:41:47 - دوشنبه 27 جولای 2020
آیا آذربایجان جنوبی مستعمره است؟
در این ویدئو با مروری بر ویژگی‌های دوران استعمار آفریقا که برگرفته از کتاب “ملت‌ها چرا شکست می‌خورند” می‌باشد، به بررسی شرایط آفریقای آن دوران و تطابق و مقایسه آن با شرایط امروز آذربایجان جنوبی پرداخته شده است. تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک»

در این ویدئو با مروری بر ویژگی‌های دوران استعمار آفریقا که برگرفته از کتاب “ملت‌ها چرا شکست می‌خورند” می‌باشد، به بررسی شرایط آفریقای آن دوران و تطابق و مقایسه آن با شرایط امروز آذربایجان جنوبی پرداخته شده است.

تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک»

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH