6:49:07 - چهارشنبه 11 نوامبر 2020
نقش رژیم ایران در تحولات اخیر قفقاز جنوبی و تاثیر این تحولات در منطقه
‏🔹باحضور: آقای همایون مهمنش ؛عضو هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران آقای ایلقار علیزاده ؛استاد دانشگاه و عضو سابق هئیت علمی دانشگاه اورمیه نقش رژیم ایران در تحولات اخیر قفقاز جنوبی و تاثیر این تحولات در منطقه

‏🔹باحضور: آقای همایون مهمنش ؛عضو هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران

آقای ایلقار علیزاده ؛استاد دانشگاه و عضو سابق هئیت علمی دانشگاه اورمیه

نقش رژیم ایران در تحولات اخیر قفقاز جنوبی و تاثیر این تحولات در منطقه

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH