9:24:55 - پنج‌شنبه 28 ژانویه 2021
اغماض ایران بر جنایت‌های ارمنستان علیه ملت تورک آذربایجان و حمایت از آن
اغماض ایران بر جنایت‌های ارمنستان علیه ملت تورک آذربایجان و حمایت از آن ایران حامی ارمنستان غاصب، جنگ قاراباغ را فرصتی برای اعتمادسازی بین ارمنستان و ایران خواند ظریف ماله‌کش اعظم وزیر امور خارجه ایران امروز در سفر به ایروان گفت که بعد از جنگ قاراباغ، فرصتی برای همکاری و اعتمادسازی فراهم شده است. گفتنی […]

اغماض ایران بر جنایت‌های ارمنستان علیه ملت تورک آذربایجان و حمایت از آن

ایران حامی ارمنستان غاصب، جنگ قاراباغ را فرصتی برای اعتمادسازی بین ارمنستان و ایران خواند

ظریف ماله‌کش اعظم وزیر امور خارجه ایران امروز در سفر به ایروان گفت که بعد از جنگ قاراباغ، فرصتی برای همکاری و اعتمادسازی فراهم شده است.

گفتنی است ایران با حمایت‌های همیشگی از ارمنستان و ارسال تجهیزات نظامی به ارمنستان و سیاه‌نمائی علیه آذربایجان در کنار ارمنستان غاصب بوده است.

ایران با گفتن این جمله که جنگ قاراباغ، فرصتی برای اعتمادسازی بوده به حمایت‌هایش از ارمنستان و اغماض ایران بر جنایت‌های ارمنستان علیه ملت تورک آذربایجان اشاره کرد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH