6:14:23 - سه‌شنبه 9 فوریه 2021
بیمارستان ۳۲۷ تختخوابی خاوران تبریز بعد از ۱۲ سال هنوز معلق در هواست
بیمارستان ۳۲۷ تختخوابی خاوران تبریز بعد از ۱۲ سال هنوز معلق در هواست ۱۲ سال از وعده بدون سرانجام برای احداث یک بیمارستان ۳۲۷ تختخوابی در شهرک خاوران تبریز می‌گذرد؛ بیمارستانی که روزی قرار بود خدمات رایگان خود را برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی ارائه دهد، اما حالا به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است. […]

بیمارستان ۳۲۷ تختخوابی خاوران تبریز بعد از ۱۲ سال هنوز معلق در هواست

۱۲ سال از وعده بدون سرانجام برای احداث یک بیمارستان ۳۲۷ تختخوابی در شهرک خاوران تبریز می‌گذرد؛ بیمارستانی که روزی قرار بود خدمات رایگان خود را برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی ارائه دهد، اما حالا به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است.

با توجه به اینکه در سطح استان آذربایجان شرقی ۶۲۰ هزار نفر بیمه شده تأمین اجتماعی وجود دارد که در این میان، تنها بیمارستان عالی‌نسب و بیمارستان فرسوده ۲۹ بهمن تبریز در حال ارائه خدمات به این جمعیت هستند قطعاً وجود بیمارستان‌های تازه تأسیس شده، کمک حالی برای یک کلانشهر خواهد بود.

۵۳ درصد جمعیت استان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند اما سالیان دراز است که وضعیت بیمارستان ۳۲۷ تختخوابی در شهرک خاوران تبریز در وضعیت نامعلومی به سر می‌برد و با تمام پیگیری‌های انجام گرفته در این راستا، زمین احداث این بیمارستان در حال حاضر مشخص نیست.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH