8:35:23 - یکشنبه 21 فوریه 2021
روز کتاب تورکی در آذربایجان همزمان با روز جهانی زبان مادری
روز کتاب تورکی در آذربایجان همزمان با روز جهانی زبان مادری فعالین ملی مدنی آذربایجان جنوبی در شهر تبریز با پخش کتب تورکی در پارک ائل گؤلی ضمن گرامی‌داشت روز جهانی زبان مادری به صورت نمادین درصدد جلب توجه افکار عمومی به اهمیت تحصیل به زبان مادری شدند. فعالین آذربایجانی با حضور در سطح شهر […]

روز کتاب تورکی در آذربایجان همزمان با روز جهانی زبان مادری

فعالین ملی مدنی آذربایجان جنوبی در شهر تبریز با پخش کتب تورکی در پارک ائل گؤلی ضمن گرامی‌داشت روز جهانی زبان مادری به صورت نمادین درصدد جلب توجه افکار عمومی به اهمیت تحصیل به زبان مادری شدند.

فعالین آذربایجانی با حضور در سطح شهر با یادآوری اهمیت تدریس به زبان مادری و تضییع حقوق اولیه کودک هنگام محرومیت از این حق و تبعات منفی آن اقدام به ارائه توضیح و اهدا یک جلد کتاب ترکی به هر یک از مخاطبان خود کردند.

سازمان جهانی یونسکو به منظور ارج نهادن و حفظ زبانهای مختلف که بخش اعظمی از ذخیره فرهنگی جهان را تشکیل میدهند روز ۲۱ فوریه را روز جهانی زبان مادری نام نهاده است. شایان ذکر است طبق میثاق‌های جهانی تحصیل به زبان مادری جز حقوق اولیه انسانی هر فرد محسوب میگردد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH