8:40:10 - یکشنبه 21 فوریه 2021
زنان در ایران؛ بیکارترین زنان جهان هستند!
زنان در ایران؛ بیکارترین زنان جهان هستند! زنان به عنوان نیمی از جمعیت یک کشور نقش حیاتی در رشد، شکوفایی، توسعه و سلامت جامعه و خانواده دارند. در حقیقت زنان زنجیره اصلی توسعه هستند و بی‌توجهی به این امر جامعه و خانواده را به سمت عقب ماندگی سوق می‌دهد. نگاه جهان امروزی به سمت زنان […]

زنان در ایران؛ بیکارترین زنان جهان هستند!

زنان به عنوان نیمی از جمعیت یک کشور نقش حیاتی در رشد، شکوفایی، توسعه و سلامت جامعه و خانواده دارند. در حقیقت زنان زنجیره اصلی توسعه هستند و بی‌توجهی به این امر جامعه و خانواده را به سمت عقب ماندگی سوق می‌دهد.

نگاه جهان امروزی به سمت زنان معطوف شده است، زیرا برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، چنانچه به زن بعنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعاً تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت. لذا بی تردید مشارکت و اشتغال زنان درفعالیت‌های اقتصادی اهمیت بسزایی برای یک کشور دارد که متاسفانه زنان در جغرافیای ایران طبق اطلاعات بانک جهانی بعنوان بیکارترین نیروی کار درمساله اشتغال شناخته می‌شوند، زیرا تنها 17.3% آنها دارای شغل می‌باشند. به همین دلیل رتبه ایران درحوزه اشتغال زنان رتبه 177 از میان 182 کشور جهان است.

زنان قطر 56.7%
زنان امارات 52.4%
زنان کویت 49.3%
زنان بحرین 45%
زنان ترکیه 34%
زنان عمان 31%
زنان عربستان 22%

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH