» روز جهانی
  • روز جهانی زبان مادری؛ کسبه اردبیل نیز به کمپین توزیع کتابهای تورکی پیوستند
  • امروز پنجشنبه دوم اسفند ۱۳۹۷ برخی کسبه اردبیل به مناسبت روز جهانی زبانی مادری با توزیع گسترده کتابهای تورکی در مغازه‌هایشان این روز بین‌المللی و مهم برای تورکان آذربایجان و سراسر ایران را گرامی داشتند. این دومین روز از آغاز توزیع پنج‌روزه کتابهای تورکی در اردبیل است که در همراهی با اعتصاب غذای پنج فعال […]
  • همزمان با اعتصاب زندانیان آذربایجانی به مناسبت روز جهانی زبان مادری؛کودکان مشگین‌شهر کتاب تورکی هدیه گرفتند
  • فعالین ملی تورک مشگین‌شهر به مناسبت روز جهانی مادری (۲اسفند) ، چهارشنبه اول اسفند در یک حرکت مدنی با حضور و توزیع گسترده کتابهای تورکی در مدارس این شهر اعتراض خود به ممنوعیت زبان تورکی در مدارس آذربایجان و شهرهای تورک نشین ایران را اعلام کردند. روز گذشته در اردبیل نیز اقدام به توزیع کتاب […]
  • روز جهانی زبان مادری
  • جمعی از زندانیان سیاسی تورک به مناسبت روز جهانی زبان مادری با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که در اقدامی نمادین و در اعتراض به بی عدالتی ملی-اتنیکی، عدم آموزش به زبانهای مادری، عدم به رسمیت شناخته‌شدن هویتها، عدم احقاق حقوق جمعی به همراه حقوق فردی و عدم آزادی های مدنی در ایران مقارن با روز […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH