» عید نوروز
  • پیام نوروزی دکتر چهرگانی به مناسبت عید نوروز
  • به گزارش 50 میلیون دکتر محمودعلی چهرگانی رهبر حرکت ملی آزربایجان جنوبی به مناسبت سال نو در صفحه رسمی خود پیام نوروزی خود را به صورت زنده اعلام کرد. بنا بر این گزارش دکتر چهرگانی با اشاره بر اینکه آذربایجان جنوبی از کلیه حقوق آزادی و ملی محروم است افزودند: ملت آذربایجان از لحاظ حقوق […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH