» فرهنگ آزربایجان
  • ستیز با فرهنگ آزربایجان در نمایشگاه کتاب تبریز
  • چاپ دوم اولین کتاب اینجانب با عنوان #نگاهی_نوین_به_تاریخ_دیرین_ترکهای_ایران درست چند ماه بعد از چاپ اول آن به بازار آمد و طبعاً بنده هیچ فرصتی برای تکمیل و ویرایش مجدد کتاب مزبور نداشتم ولی وقتی قرار شد چاپ سوم کتاب به بازار بیاید، خیلی دوست داشتم نسبت به تکمیل و ویرایش آن اقدام نمایم که البته […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH